Overzicht trainingen Veiligheid & Milieu
Iedere organisatie is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Bouwradius biedt verschillende trainingen aan voor veilig werken in de bouw.

Verplaatsen van lasten
Veel letsel en schade in de bouw is het resultaat van het onjuist gebruik van hijsgereedschap en hijswerktuigen. Daarom zijn werkgevers wettelijk verplicht om personeel goed en aantoonbaar op te leiden voor risicovolle werkzaamheden. Een cursus ...
€ 444,00
Veilig werken op hoogte
Van alle ongevallen in de bouw is vallen de nummer één oorzaak. Het aantal slachtoffers van ongevallen op hoogte neemt jaarlijks toe. Vaak komen de ongevallen door het verliezen van balans op de ladder of een slecht beveiligde trap. Fouten met ...
€ 265,00
Herkennen van Asbest
Asbest herkennen is van cruciaal belang voor ieders gezondheid. Vervuild of beschadigd asbest kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker of asbestose. Het kundig herkennen van asbest kan blootstelling aan deze gevaren voorkom ...
€ 207,00
Stofvrij werken
Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid en dan vooral de kankerverwekkende stoffen zoals kwarts, hardhout, asbest, chroom en nikkel. Als je hiermee in aanraking komt, moet je op een verantwoorde, veilige en vooral gezonde manier werken. Het i ...
€ 140,00
Veilig werken op hoogte voor installateurs van zonnenpanelen
Zonnepanelen worden doorgaans gemonteerd op platte of hellende daken. Zijn beide hoog risicovolle werkomgevingen. Daarnaast is de omvang van een zonnepaneel, vanwege de wind, een risico verhogende factor. Deze korte en doelgerichte training is e ...
€ 135,00
Bouwbesluit
In deze praktijkgerichte training krijgt je inzicht in de het Bouwbesluit. Met als doel dat je tijdig afwijkingen kunt signaleren waardoor faalkosten vermeden kunnen worden. De praktijk van de uitvoerder en voorman staat hierbij centraal. Wat vi ...
€ 289,00
Online training diisocyanates (PUR)
In PUR-schuim zitten diisocyanates; gevaarlijke stoffen die onder andere allergieën kunnen veroorzaken. Daarom is het vanuit Europese REACH-wetgeving vanaf 24 augustus 2023 verboden om met producten te werken die diisocyanaten bevatten zonder ...
€ 25,00
Preventiemedewerker
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico's van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskundi ...
€ 510,00
Gezond Werken
Onder belasting, bijvoorbeeld door sedentair (zittend) werk, of juist fysieke overbelasting zijn beiden funest voor een werknemer en kunnen leiden tot ziekteverzuim. In de bouw ligt het ziekteverzuim gemiddeld op 6 procent, een grote kostenpost ...
€ 0,00