Overzicht trainingen Isolatie
Naarmate de vraag naar energie-efficiënte en duurzame gebouwen blijft groeien, neemt ook de behoefte toe aan vakkundige bouwprofessionals die op de hoogte zijn van de nieuwste praktijken en procedures om deze aangescherpte eisen te kunnen realiseren. Bouwradius heeft trainingen ontwikkeld die ingaat op de laatste ontwikkelingen op het gebied van energiezuinig bouwen en kwaliteit.
Na isoleren van bestaande woningen
Per 1 januari 2015 is volgens het Bouwbesluit de energieprestatie-eis (EPC) omlaag van 0,6 naar 0,4 gegaan. Daarnaast is de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc waarde voor daken en gevels zijn verhoogd. Di ...
€ 284,00
Energiezuinige luchtdichte constructies
In 2015 zijn de regels voor het bouwen van energiezuinige woningen verder aangescherpt. Daarnaast is de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc waarde voor daken en gevels is verhoogd. Vanaf 2021 wordt elk nie ...
€ 295,00
Luchtdicht bouwen; Praktijktraining
Per 1 januari 2015 is volgens het Bouwbesluit de energieprestatie-eis (EPC) omlaag van 0,6 naar 0,4 gegaan. Daarnaast wordt de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc waarde voor daken en gevels wordt verhoogd ...
€ 363,00
Isolatiematerialen en damp remmende lagen
Om de klimaat doelstellingen van de overheid te behalen is het verantwoord en duurzaam omgaan met energie is steeds belangrijker geworden. Het op de juiste manier isoleren van ruimtes draagt hieraan bij. Kennis van de bouwfysica en de toe te pas ...
€ 327,00
Waterdichte aansluitingen op de bouwplaats
De waterdichtheid van de gebouwschil is één van de belangrijkste eisen in het bouwbesluit. Het op de juiste manier verwerken en aanbrengen van de waterdichte materialen draagt hieraan bij. Kennis van de materialen en vakmanschap om deze op de ...
€ 327,00
Verwerken van Bladlood; Praktijktraining
De juiste toepassing van bladlood is belangrijk om een constructie waterdicht te maken. Onzorgvuldige verwerking van bladlood leidt al snel tot schadegevallen met vaak hoge herstelkosten. Een deskundige verwerking van bladlood draagt wezenlijk b ...
€ 475,00
Luchtdicht Bouwen en Installeren
Bent u betrokken bij nieuwbouwprojecten, in de woningbouw of utiliteit? Dan weet u dat het aanvragen van een omgevingsvergunning moet voldoen aan de BENG-eisen. Maar om het proces van tekentafel tot oplevering efficiënt te laten verlopen, is na ...
€ 375,00
Bouwfysica; basistraining warmte en vocht
De training bouwfysica warmte en vocht is bedoeld voor middenkader personeel werkzaam bij voorschrijvende instanties, aannemers, fabrikanten, gebouweigenaren en adviseurs. De training heeft een theoretisch en praktisch karakter. Zo komen tijdens ...
€ 433,00
Verwerken van bladlood in de restauratie
Zoals wellicht bekend zorgt bladlood, bij juiste toepassing, voor een waterdichte constructie. Hierbij is zorgvuldigheid en deskundigheid van groot belang, om zo schade en hoge herstelkosten te voorkomen. Verwerken van bladlood in de restauratie ...
€ 585,00
Na isolatie van monumentale panden
Bij het isoleren van monumenten staat het behoud van het monument voorop. Vooral thermische isolatie is precisiewerk waarbij deskundigheid noodzakelijk is. De thermische evenwichtssituatie van het monument wordt veranderd hetgeen niet mag leiden ...
€ 295,00

Isolatie trainingsaanbod & opleidingen

Vanaf 2021 wordt elk nieuw gebouw bijna volledig energie neutraal gerealiseerd: verwarmingskosten mogen dan niet hoger zijn dan de opbrengst van duurzaam energie opwekkende hulpbronnen, zoals zonnepanelen of windturbines. Bouwradius biedt daarom trainingen aan die ingaan op deze ontwikkelingen op het gebied van energiezuinig bouwen: van energiezuinige slanke constructies tot het oplossen van veelvoorkomende kwaliteitsproblemen in verband met isolatie. Zo kan jouw bouwbedrijf op de hoogte blijven van de nieuwste industrienormen en ervoor zorgen dat je projecten zo energie-efficiënt mogelijk zijn.

Wat zijn de kosten?

De kosten verschillen per cursus en variëren tussen de € 284,- en € 585,-. De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, blikje frisdrank, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Isolatie cursussen

In deze training maak je kennis met praktische problemen die zich kunnen voordoen bij het thermisch isoleren van woningen en utiliteitsgebouwen. De nadruk ligt op een betere kennis van isolatietechnieken, isolatiematerialen en de juiste wijze van verwerken. De samenhang tussen dampdoorlaatbaarheid, temperatuur, condensatie, vocht en de gevolgen hiervan voor de constructie krijgen de nodige aandacht.

Na isoleren van bestaande woningen

Tijdens de training "na isoleren van bestaande woningen" leer je hoe je de juiste producten voor de juiste toepassing ‘in één keer goed’ kan verwerken. Hierdoor weet jij faalkosten te voorkomen, die onverantwoord hoog kunnen oplopen als de luchtdichtheidseis niet wordt gehaald.

Energiezuinige luchtdichte constructies

Tijdens de training energiezuinige luchtdichte constructies leer je hoe je de juiste producten voor de juiste toepassing ‘in één keer goed’ kan verwerken. Hierdoor weet jij faalkosten te voorkomen, die onverantwoord hoog kunnen oplopen als de luchtdichtheidseis niet wordt gehaald. 

Luchtdicht bouwen: Praktijktraining

Voor veel vakmensen op de bouwplaats is lucht- en kierdicht bouwen een abstract begrip. In deze training ervaart de vakman wat het belang daarvan is in zijn dagelijks werk.

Isolatiematerialen en dampremmende lagen

De nadruk in de cursus isolatiematerialen en dampremmende lagen ligt op de materiaalkennis van de meest voorkomende isolatiematerialen in dak, wand en vloerconstructies zowel voor de nieuwbouw als voor het na-isoleren van bestaande bouw.

Waterdichte aansluitingen 

Het gaat in deze training vooral om de juiste toepassing van de waterdichte materialen zoals waterdichte membranen, bladlood en een juiste uitvoering van de aansluitingen. De training waterdichte aansluitingen is bij uitstek geschikt om weer helemaal bij te zijn en je kennis te updaten.

Verwerken van bladlood in de restauratie

Het verwerken van bladlood in de restauratie vraagt om andere technieken, welke in deze training worden behandeld. Deze cursus is bedoeld voor vaklieden die werkzaamheden aan lood in de restauratie moeten kunnen uitvoeren.

Na isolatie van monumentale panden

In deze praktijktraining na isolatie van monumentale panden leer je koudebruggen, oppervlakte- en inwendige condensatie en optrekkend vocht deskundig te beheersen. Ook aan het deskundig aanbrengen van geluidsisolatie wordt aandacht besteed.