Overzicht van trainingen
Hieronder kun je alle titels van onze trainingen vinden. Kies eerst een thema en klik daarna op een titel van een training. Je krijgt dan meer informatie over de inhoud, de data, de plaatsen en de prijs.
Overzicht trainingen Bedrijfshulpverlening
Iedere organisatie is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers. Bouwradius Training & Advies verzorgt diverse trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV en EHBO).
Opleiding bedrijfshulpverlening
De afkorting BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die, wanneer er iets gebeurt, actie kunnen ondernemen. De taken van een BHV’er bestaan uit meer dan levensreddend hulp verlenen en reanimeren met en zond ...
€ 315,00
Herhaling bedrijfshulpverlening
Om het BHV- en AED- certificaat in stand te houden, is een jaarlijkse herhaling noodzakelijk. Omdat hulpverleningstaken (gelukkig) niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn, is periodieke he ...
€ 217,00
Opleiding EHBO, incl bedrijfshulpverlening
Eerste hulp bij ongevallen of eerste hulp bij ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers, is hulp die geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulanc ...
€ 822,00
Opleiding EHBO
Eerste hulp bij ongevallen of eerste hulp bij ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers, is hulp die geboden kan worden in afwachting van professionele eerstenhulpverleners, zoals de ambulan ...
€ 733,00
Herhaling EHBO
EHBO herhaling: Om het diploma EHBO in stand te houden moet jaarlijks een ééndaagse herhalingscursus EHBO gevolgd worden. Op een snelle en juiste manier eerste hulp verlenen kan van levensbelang zijn. EHBO gaat daarbij verder dan BHV. Na het m ...
€ 217,00
Opleiding BHV met e-learning
Een combinatie van e-learning met een BHV Praktijkdag Wil je de bhv-theorie in je eigen tempo bestuderen op het moment dat het je het beste uitkomt, dan kan dat met e-learning. Online leer je, met tekst, plaatjes, films, animaties, vragen en to ...
€ 253,00
Hoofd Bedrijfshulpverlening
De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Plo ...
€ 497,00
Ploegleider Bedrijfshulpverlening
Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij/zij bewaakt de veiligheid en geeft zo nodig aanvullende instructies aan de BHV-ers. Daarnaast verzamelt hij/zij informatie om het inzetplan zo nodig bij te stell ...
€ 779,00