Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Energiezuinige luchtdichte constructies

Intro

In 2015 zijn de regels voor het bouwen van energiezuinige woningen verder aangescherpt. Daarnaast is de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc waarde voor daken en gevels is verhoogd. Vanaf 2021 wordt elk nieuw gebouw bijna 'energie neutraal' gerealiseerd: verwarmingskosten mogen dan niet hoger zijn dan de opbrengst van duurzaam energie opwekkende hulpbronnen, zoals zonnepanelen of windturbines. De vraag is: hoe realiseer je dat? Aan opbrengstzijde door het rendement op duurzame energiebronnen te vergroten; aan kostenzijde door meer energiezuinig, goed lucht- en kierdicht te bouwen zodat er geen onnodige warmte verloren gaat. Voor dat laatste is speciale vakkennis op de bouwplaats nodig. Denk daarbij aan het juist toepassen van producten en materialen voor verankering, bevestiging en luchtdichting om constructies optimaal luchtdicht te kunnen uitvoeren.

Optimale bouwdetails
Onder de noemer 'De Kracht van de Combinatie' hebben fabrikanten tremco illbruck, fischer en Gebr. Bodegraven gezamenlijk een handboek samengesteld met twintig bouwdetails. Hierin wordt dieper ingegaan op energiezuinige en luchtdichte aansluitpunten van bouwdelen zoals bij daken, muren en vloeren. Per specifiek bouwdetail is de verankering, bevestiging en luchtdichting nauwgezet op elkaar afgestemd.

Wat leer je?

Tijdens deze training leer je hoe je de juiste producten voor de juiste toepassing 'in één keer goed' kan verwerken. Hierdoor weet jij faalkosten te voorkomen, die onverantwoord hoog kunnen oplopen als de luchtdichtheidseis niet wordt gehaald.

Extra: energiezuinige slanke constructies
Energiezuinig slank bouwen is sterk in opkomst. Voor de bewoner of gebruiker van een pand biedt het meer daglicht en ruimte. Bouw je al slank of ben je van plan dat te gaan doen? Deze training biedt je de extra mogelijkheid om te leren slank isolatiemateriaal op de juiste manier te verwerken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de referentiedetails van fabrikant Kingspan Insulation.

Resultaat in de dagelijkse bouwpraktijk
In 2021 wordt naar verwachting de wet 'Kwaliteitsborging voor het bouwen' van kracht. Het wetsvoorstel beoogt verbetering en borging van de bouwkwaliteit door de bouwer. Voor de vakman is het daarom belangrijk om inzicht te hebben in het resultaat van zijn eigen werk.
Als onderdeel van de training wordt de Blowerdoor gedemonstreerd als instrument om de energieprestatie van het gebouw te meten. De training vindt dan bij voorkeur ook plaats op jullie eigen bouwplaats.

Duur training

1 dag

Programma

Na de training weet je:
  • wat de huidige regelgeving nu zegt over energiezuinigheid en in 2021
  • wat de effecten zijn van de veranderingen voor wat betreft energiezuinigheid
  • wat de betekenis is van EPC, EPG, energiezuinig en luchtdicht bouwen
  • hoe voorkomende constructies in de praktijk slank en optimaal luchtdicht uit te voeren
  • wat de invloed is van gebrekkige uitvoering van thermische isolatie
  • wat de invloed is van een luchtlek op de energieprestatie
  • hoe thermische lekken en luchtlekken zijn te voorkomen
  • hoe de energieprestatie van gebouwen kan worden gemeten

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.
Locatie: Klik op "Bekijk datums" voor de beschikbare locaties.
Liever op eigen locatie? Informeer dan naar een in-company maatwerk cursus.

Datum: Klik op 'Bekijk datums' voor de beschikbare data.

Zijn er nog geen data gepland? Laat dan je gegevens achter. Zodra er een datum is gepland, stellen we hier direct van op de hoogte.

Voor wie?

De vakman op de bouwplaats en de uitvoerder. Het accent in deze training ligt op het optimaal luchtdicht uitvoeren van (slanke) constructies door juiste toepassing van producten op het gebied van verankering, bevestiging en dichting.

Offerte

Bij Bouwradius is het ook mogelijk om een in-company cursus te volgen op eigen locatie, of je nu een grote of kleine, zelfstandige onderneming hebt.
Klik hier voor een offerte

Investering

€ 295,-; De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze cursus energiezuinige en luchtdichte contructie? Of wil je zeker weten dat het de juiste cursus voor jou is? Wij lichten het graag toe. Bel ons op (079) 36 85 800 of mail gerust via info@bouwradius.nl. We zien je graag op onze cursuslocatie of in-company op eigen locatie.

Bouwradius Training & Advies biedt trainingen voor bouwondernemingen aan alle niveaus, van bouwplaatspersoneel tot hoger kader. Onze adviseurs beschikken over een uitgebreid netwerk en expertise. Zo hebben we in de afgelopen jaren meer dan een miljoen scholingsdagen gerealiseerd voor werknemers uit duizenden bedrijven. Bouwradius Training & Advies is jouw natuurlijke partner voor jouw scholingsbeleid.
€ 295,-
per persoon