Wanneer wil je gaan?

11 juni 2024
8:30-16:00 · Velsen-Noord · € 288,-
20 juni 2024
8:30-16:00 · Capelle aan de IJssel · € 288,-
25 juni 2024
8:30-16:00 · Almere · € 288,-
27 juni 2024
8:30-16:00 · Son · € 288,-
5 september 2024
8:30-16:00 · Nieuwegein · € 288,-
10 september 2024
8:30-16:00 · Son · € 288,-
17 september 2024
8:30-16:00 · Capelle aan de IJssel · € 288,-
20 september 2024
8:30-16:00 · Rijssen · € 288,-
3 oktober 2024
8:30-16:00 · Almere · € 288,-
Ik wil deze training op een andere datum/locatie volgen · € 288,-

Toezichthouder Steigergebruik

Intro

Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.34, staat een door het bedrijf (schriftelijk) aangewezen deskundige steigers keurt voor ingebruikname en periodiek controleert of de steiger nog veilig is. De Richtlijn Steigers die verder uitgewerkt is, kent naast de monteur steigerbouwer die is werkzaam bij het montage bedrijf, de toezichthouder steigergebruik die in dienst is bij de opdrachtgever/aannemer. In hoofdstuk 7.2.1. van de Richtlijn Steigers is aangeven wat de eindtermen van de scholing voor deze functionaris zijn.

Gebaseerd op onze grote ervaring en deskundigheid op het gebied van steigers is de training toezichthouder steigergebruik ontwikkeld waardoor jij en jouw medewerkers zowel aan de wettelijke vereisten als aan de zaken genoemd in de Richtlijn Steigers voldoen.

Wat leer je?

De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties (categorie 1, 2, 3 en 4) kan beoordelen. De toezichthouder steigergebruik communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient deze functionaris te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steigergebruik. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar.

Duur training

1 dag

Programma

 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
 • Steigermontage en verantwoordelijkheden
 • Controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik van steigers
 • Termen, begrippen en definities
 • Verschillende steigertypen, soorten, belastingklassen en toepassingen
 • Veilige en doelmatige steiger voor alle gebruikers
 • Eisen t.a.v. noodzakelijke steigeronderdelen zoals staanders, liggers en diagonalen
 • Bij elk steiger aandacht voor: ondergrond, belastingen, verankeringen en diagonalen
 • Bouwlift en de steiger
 • Werken met standaard configuraties
 • Steigeroverdracht, periodieke inspecties en rapportage
 • Vak bekwaamheid montage medewerkers
 • Invloed van omgeving, weersomstandigheden, werken langs de openbare weg, end.
 • Praktijkcasussen d.m.v. steigerfoto’s
 • Afsluitende theorietoets
De deelnemer leert de volgende competenties:
 • Bekend zijn met en kunnen toepassen van de regels ten aanzien van montagehandelingen, controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik hiervan.
 • Bekend zijn met relevante termen en begrippen in de steigerbouw.
 • Bekend zijn met de verschillende steigertypen en –soorten, alsmede de belastingklassen met hun toepassingen.
 • Weten welke eisen steigergebruikers stellen aan een veilige en doelmatige steiger.
 • Weten welke eisen moeten worden gesteld aan de ondergrond, onderstopping, voetplaten, staanders, liggers, diagonalen, kortelingen, steigerdelen/vloerelementen, leuningen, kantplanken, netten/zeilen en aansluitingen van bouwliften.
 • In staat zijn om [standaard]steigerconfiguraties, op grond van de Richtlijn Steiger,
  de sterkte, stijfheid en stabiliteit te beoordelen.
 • In staat zijn om op doelmatige wijze te rapporteren over de staat van de steiger, ook op veiligheidsgebied, bij steigeroverdracht, eventueel tussentijdse en periodieke inspecties.

Voor wie?

Medewerkers die de werkzaamheden zoals aangeven bij 7.2.1. ‘Toezichthouder Steigergebruik’, uit de Richtlijn Steigers aantoonbaar dienen te kunnen uitvoeren.
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Pas als bewijs van deelname.

Offerte

Bij Bouwradius is het ook mogelijk om een in-company cursus te volgen op eigen locatie, of je nu een grote of kleine, zelfstandige onderneming hebt.
Klik hier voor een offerte

Investering

Wat zijn de kosten voor een toezichthouder steigergebruik cursus? De kosten zijn € 288,-; De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.


Tip: Informeer bij je werkgever naar het Persoonlijk Ontwikkelbudget. Werkgevers hebben immers veel profijt van de nieuwe kennis uit onze bedrijfsopleidingen

Vragen?

Heb je nog vragen over deze toezichthouder steigergebruik training? Wij lichten het graag toe. Bel ons op (079) 36 85 800 of mail gerust via info@bouwradius.nl. We zien je graag op onze cursuslocatie of in-company op eigen locatie.

Meer leren over de steigerbouw? Wij geven ook andere steigerbouw opleidingen: Over Bouwradius
Bouwradius Training & Advies biedt trainingen voor bouwondernemingen aan alle niveaus, van bouwplaatspersoneel tot hoger kader. Onze adviseurs beschikken over een uitgebreid netwerk en expertise. Zo hebben we in de afgelopen jaren meer dan een miljoen scholingsdagen gerealiseerd voor werknemers uit duizenden bedrijven. Bouwradius Training & Advies is uw natuurlijke partner voor uw scholingsbeleid.
€ 288,-
per persoon