Wanneer wil je gaan?

22, 23 en 29 januari 2024
8:30-16:00 · Hattemerbroek €1333,-
18, 19 en 22 maart 2024
8:30-16:00 · Coevorden €1333,-
6, 7 en 13 mei 2024
8:30-16:00 · Nieuwegein €1333,-
1, 2 en 5 juli 2024
8:30-16:00 · Hattemerbroek €1333,-

Steigerinspecteur

Intro

De Inspecteur Steigerbouw, Steigerinspecteur of Inspecteur van het Steigerbedrijf is verantwoordelijk voor de afname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven ervan. Omdat deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen. Hij communiceert met het steigerbouwbedrijf, op het technisch niveau van de 1e Monteur. Daarom wordt -mede op basis van de vastgelegde kerntaken, competenties en eindtermen- vereist dat hij beschikt over het branchecertificaat “Inspecteur Steigerbouw of Steigerinspecteur”.

Wat leer je?

Na het behalen van het examen “Steigerinspecteur” is de kandidaat:
 • Bekend met de steigerbouw gebruikte begrippen en kan deze verklaren
 • Bekend met de verschillende soorten steigerbouwmaterialen en – onderdelen en kan de functie ervan verklaren;
 • In staat de diverse in gebruik zijnde types en soorten steigers met hun specifieke toepassingen te benoemen’;
 • Bekend met de hoofdregels voor steigergebruikers;
 • In staat tot het beoordelen van de juiste toepassing van de grondregels, richtlijnen en veiligheidseisen in verband met monteren, aanpassen, en demonteren van steigers, gebouwd overeenkomstig de standaard uitvoering;
 • In staat eenvoudige en complexe steigers in alle facetten visueel te beoordelen op veiligheid en afwijkingen te rapporteren;
 • Bekend met de wettelijke voorschriften en in staat om de naleving ervan te controleren;
 • In staat de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van de standaard steigers te beoordelen aan de hand van normen en vuistregels;
 • In staat te beoordelen welke PBM’s toegepast moeten worden, of deze in goede staat zijn en of deze op de juiste manier worden gebruikt;
 • In staat onveilige werksituaties van de steiger aan te geven en daarover te rapporteren;
 • In staat aan de hand van tekeningen, alle steigers te beoordelen op sterkte, stijfheid en stabiliteit en deze vrij te geven voor gebruik;
 • In staat (stalen) steigermateriaal te inspecteren aan de hand van bestaande criteria en normen;
 • In staat aan de hand van een inspectie, de veiligheid van steigers, in alle fasen, te beoordelen en richting te geven aan de corrigerende maatregelen;
 • In staat tot het maken van schetsen met het oog op de corrigerende c.q. vervangende constructieve maatregelen;
 • Op de hoogte van de juridische aspecten van het fenomeen steigerbouw met betrekking tot aansprakelijkheid;

Duur training

3 dagen

Programma

 • Wet- en regelgeving
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Steigerontwerp en (de)montage
 • Communicatie en oplevering
 • Steigertoegangsmogelijkheden
 • Materiaaleisen
 • Stabiliteit
 • Sterkte, stijfheid, stabiliteit en krachten
 • Speciale weersomstandigheden
 • Examen

Voor wie?

Iedereen die een steiger moet kunnen vrijgeven. Onze training Steigerinspecteur is een VSB erkende training.

Offerte

Bij Bouwradius is het ook mogelijk om een in-company cursus te volgen (gedeeltelijk) op eigen locatie, of je nu een grote of kleine, zelfstandige onderneming hebt.
Klik hier voor een offerte

Investering

De kosten zijn € 1333,-; De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.


Tip: Informeer bij je werkgever naar het Persoonlijk Ontwikkelbudget. Werkgevers hebben immers veel profijt van de nieuwe kennis uit onze bedrijfsopleidingen

Toelatingseisen

Minimale leeftijd 21 jaar
a. Minimaal 5 jaar ervaring in de steigerbouw;
b. certificaat 1e monteur Steigerbouw en
c. een CV waaruit blijkt dat de kandidaat minimaal 5 jaar in de Steigerbouw heeft gewerkt;
d. een eigen- + ondertekende verklaring dat hij/zij beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring mbt steigerbouw en ondertekende bevestiging van werkgever(s) over deze afgelopen 5 jaar, op briefpapier van de werkgever of bedrijfsstempel
OF
a. een CV waaruit blijkt dat de kandidaat minimaal 5 jaar in de Steigerbouw heeft gewerkt;
b. een eigen ondertekende verklaring dat hij/zij beschikt over 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring mbt steigerbouw en bevestiging werkgever(s) over deze afgelopen 5 jaar, op briefpapier va de werkgever, of bedrijfsstempel.

Vragen?

Heb je vragen over deze cursus steigerinspecteur. Wij lichten het graag toe. Bel ons op (079) 36 85 800 of mail gerust via info@bouwradius.nl. We zien je graag op onze cursuslocatie of in-company op eigen locatie.

Meer leren over de steigerbouw? Wij geven ook andere steigerbouw opleidingen: Over Bouwradius
Bouwradius Training & Advies biedt trainingen voor bouwondernemingen aan alle niveaus, van bouwplaatspersoneel tot hoger kader. Onze adviseurs beschikken over een uitgebreid netwerk en expertise. Zo hebben we in de afgelopen jaren meer dan een miljoen scholingsdagen gerealiseerd voor werknemers uit duizenden bedrijven. Bouwradius Training & Advies is jouw natuurlijke partner voor het scholingsbeleid.
€ 1333,-
per persoon