Scholing voor werken met PUR

Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht dat werknemers die met PUR werken, een speciale opleiding hebben gevolgd.

Dit komt door de gevaarlijke stoffen diisocyanaten die in PUR-schuim zitten en allergieën kunnen veroorzaken. Het is daarom verboden om met producten te werken die diisocyanaten bevatten zonder de benodigde training en certificaat. Dit geldt niet alleen voor PUR-schuim, maar ook voor lijmen en lakken die deze stoffen bevatten.

De producenten van deze producten zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van het opleidingsmateriaal. Zij kunnen aangeven welke mate van opleiding nodig is voor welk product of toepassing. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het registreren van de opleiding van elke medewerker en de opleiding moet iedere vijf jaar worden herhaald.

Als werkgever is het daarom belangrijk om contact op te nemen met je leverancier om te bepalen wat de impact van deze verandering is voor jouw bedrijf en hoe je aan de nieuwe eisen kunt voldoen.

Het is verplicht om de opleiding succesvol af te ronden om met diisocyanaten te mogen blijven werken. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid, de verenigde producenten of bij je eigen leverancier.

Voor de bouw is de training Professionele toepassing van kleef- en afdichtmiddelen / Kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur voldoende om aan het vereiste certificaat te kunnen voldoen.

Zelf regelen of laat je ontzorgen door Bouwradius

Je kunt dit voor je personeel zelf verzorgen, echter blijkt het niet heel eenvoudig te zijn.  Wij kunnen je hierbij ontzorgen door de deelnemers te voorzien van een link naar de training, een inlogcode en bij goed gevolg een certificaat. Het enige wat je zelf zult moeten is dit te registreren.


Wil je het uit handen geven, dan verzorgen wij alles voor jullie. De kosten per deelnemer zijn € 35,- per deelnemer, exclusief BTW. Klik hier om je aan te melden.
 
Groepstrainingen 
Zijn de medewerkers niet zo bekwaam met computers, dan kunnen wij de medewerkers klassikaal onder begeleiding van een trainer de e-learning laten doorlopen en de toets doen.  Ook hierbij zorgen wij voor de gehele administratie, uitvoering, inzet van laptops en het aanleveren van de certificaten. Wij zorgen dat iedereen slaagt.
 
Wij kunnen via de volgende stappen jouw medewerkers het certificaat 048 Professionele toepassing van kleef- en afdichtmiddelen/ kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur te laten behalen. 
 
  • Je hoeft ons alleen de voornamen, voorletters en achternaam van de deelnemers aan te leveren
  • Bouwradius koopt de e-learningmodule (048) in bij safeusediisocyanates.
  • Bouwradius meldt de deelnemers aan bij het platform.
  • Bouwradius levert de laptops oordopjes voor het geluid (eenmalig gebruik) en richt deze per deelnemer in, zodat iedere deelnemer bij het openen van de laptop direct kan starten.
  • Op de dag van de training starten we met een inleiding ( kan als Toolbox gebruikt worden) over veilig werken met diisocyanaten.
  • De deelnemers krijgen uitleg en tips over de training, gebruik van de laptop.
  • De deelnemer volgt zelfstandig de training, die bestaat uit filmpjes, plaatsjes, teksten (die voorgelezen worden) De deelnemer kan gedurende de training vragen stellen.
  • Daarna volgt de toetsing van 10 vragen. Ook hierbij wordt de deelnemer begeleid, totdat de deelnemer slaagt.
  • Bouwradius stuurt je na afloop voor jouw administratie de digitale certificaten toe.

De training duurt circa 75 minuten. Er kunnen maximaal 4 groepen per dag de training volgen. Kosten zijn € 350,- per een of twee achtereenvolgende groepen, plus € 35,- per deelnemer voor de e-learning, aanmelden deelnemer, voorbereiding laptop per individuele deelnemer, inzet laptops en oortjes, toetsing en het toesturen van de certificaten.

 Heeft u vragen, bel ons gerust via 079 368 58 00 of de chat rechtsonderin de site.
 
De groepstrainingen kun je als Toolboxmeeting aanmelden, door de korte training voorafgaande aan de toetsing.  

 
 Veelgestelde vragen

Zijn diisocyanaten veilig?

Net als bij elk chemisch product is het gebruik van diisocyanaten veilig als ze worden gehanteerd volgens de betreffende risicobeheer- en veiligheidsmaatregelen. Het is belangrijk te benadrukken dat er vrijwel geen diisocyanaten in afgewerkte artikelen zijn terug te vinden. Diisocyanaten worden alleen als reactieve chemische stoffen gebruikt; ze reageren met het polyol om het PU-product te vormen en worden dus tijdens de reactie opgebruikt.
 
Wat is sensibilisatie van de luchtwegen?
Sensibilisatie betekent dat een persoon na blootstelling allergisch voor een stof kan worden. Bij sensibilisatie kan de persoon na elk nieuw contact met de stof (zelfs bij lage concentraties) een sterk allergische reactie krijgen, met effecten op de ademhaling (bijv. astma). De meeste personen met astma die verband houdt met diisocyanaten, vertonen verbetering of volledig herstel nadat de blootstelling is gestopt.
 
Hoe zit het met PU-producten voor consumentengebruik?
De nieuwe verordening geldt alleen voor professionele gebruikers en de industrie. Voor consumentengebruik is enkele jaren geleden al een aparte beperking van kracht geworden.
 
Op welke datum wordt deze verordening van kracht?
De nieuwe verordening is aangenomen op 4 augustus 2020 en werd op 24 augustus 2020 van kracht. Dit houdt in dat alle gebruikers van PU-producten uiterlijk op 24 augustus 2023 opgeleid en gecertificeerd moeten zijn.
 
Zullen PU-lijmen en -kitten of -mastieken in de handel blijven?
De beperking is gericht op het vermijden van onveilig gebruik van diisocyanaten, niet op een beperking van de beschikbaarheid van producten. Vanwege de unieke eigenschappen in veel toepassingen zullen PU-lijmen en -kitten of -mastieken gewoon beschikbaar blijven.
 
Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb?
Voor vragen over een specifiek product kun je terecht bij de leverancier. Wil je meer weten over de opleiding voor het werken met diisocyanaten of heb je andere vragen, neem dan contact met ons op of kijk op Safe use of Diisocyanates - Home (safeusediisocyanates.eu)
 
Ik wil graag ontzorgd worden bij het certificeren van mijn personeel?
Je kan zelf geheel de onlinetraining bestellen en zorgen dat jouw medewerkers deze met goed gevolg afsluiten. Wil je ontzorgd worden met het aanmelden van de deelnemers, inzet van laptops, ondersteuning bij het volgen van de training en het documenteren van de certificaten, dan kan Bouwradius je daarbij ondersteunen. Je hebt er geen omkijken naar.