Banner
HomeSPOCSPOC-aanbod

SPOC-aanbod

Hoogwerker

Werk jij af en toe met een hoogwerker? Je kunt er reuze veilig op hoogte mee werken, mits je goed weet hoe je zo’n machine moet gebruiken. Het bedienen van een hoogwerker is een risicovolle taak. En voor een...

Rolsteiger

Hoe vaak kun je in je werk soms ergens niet bij? Regelmatig werk je op een hoogte waar je zonder hulpmiddelen niet eenvoudig bij kunt komen. Eén van de hulpmiddelen om veilig op hoogte te werken is de rolsteiger. Bij...

Kitten

Pak jij regelmatig een kitspuit? En weet je dan welke kit je moet gebruiken? In de bouw werken we veel met kit. Soms is kit een laatste redmiddel om een bouwfout te verbergen. Maar meestal kiezen we bewust voor kit als...

Asbest herkennen

Werk jij regelmatig in woningen of gebouwen van méér dan twintig jaar oud? Grote kans dat je dan asbest tegenkomt. Weet jij welke materialen asbest kunnen bevatten? Herken jij asbest? En weet jij wat je moet doen als...

Basiscommunicatie

Word jij altijd begrepen? Weet jij steeds wat je collega’s bedoelen? Denk jij soms ook ‘dat kun je wel anders brengen?’ Sommige mensen zijn goed in communicatie, anderen wat minder. Communiceren kan iedereen...

Bladlood aanbrengen

Bladlood wordt vanwege zijn prima eigenschappen gebruikt om aansluitingen in de bouw waterdicht te maken. Bladlood is 100% recyclebaar en mede dankzij de lange levensduur een duurzaam product. Daarnaast kent lood ook...

Toezichthouder steigergebruik

De toezichthouder steigergebruik is verantwoordelijk voor toezicht in de gebruiksfase. Aangezien deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen, is het van belang dat hij zowel...

Veilig werken aan de weg

Werk jij wel eens op of langs de openbare weg? Ben jij je bewust van de gevaren die je dan loopt? Om de veiligheid van jezelf, je collega’s en weggebruikers te waarborgen moet je altijd maatregelen nemen. In de...

Maatvoeren

Waar moet die tussenwand komen, hoe breed wordt de deur? Bijna ieder bouwonderdeel begint met maatvoeren. Die maten worden voor een deel door de architect bedacht bij het ontwerpen van het bouwwerk. Veel afmetingen...

Sanitair en riolering

In de dagelijkse bouwpraktijk komt het regelmatig voor dat eenvoudige werkzaamheden op het gebied van sanitair en riolering moeten worden uitgevoerd. Dit gebeurt dan door een van uw uitvoerende medewerkers, vaak een...

Voorkom faalkosten

Hoewel faalkosten altijd wel aandacht krijgen, is dit het moment om te zorgen dat uw medewerkers zich bewust worden van hun eigen rol in het terugdringen van faalkosten. De bouwplaatsmedewerker dient op de hoogte te...

Lean bouwen

Als u uw bedrijfsstrategie wilt baseren op het begrippen 'leveren klantwaarde' en 'lerende organisatie' en hiermee uw prestaties drastisch en structureel wil verbeteren, kunt u Lean Bouwen invoeren. Met Lean Bouwen doet...

Luchtdicht bouwen

Weet jij wat de EPC is? Deze energieprestatie-eis is per 1 januari 2015 volgens het Bouwbesluit omlaag gegaan van 0,6 naar 0,4. Daarnaast is de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de...

Toepassen van loodvervangers

Steeds meer bedrijven gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waterbeheerders hebben problemen om de metalen koper, lood en zink uit het rioolwater te zuiveren. Een deel komt door toepassing van bouwmateriaal. Het...

Contractvorming en risicomanagement

Weet je dat door de komst van de geïntegreerde contracten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is vergroot? En welke contractvorm past het beste bij een project? Het is belangrijk om tijdens de contractvorming tot...

Perfect onderhandelen

Heb jij weleens het gevoel dat je ergens in een onderhandeling kansen hebt laten liggen? Dat overkomt velen. Onderhandelen is een proces waarbij twee of meer partijen met zowel gemeenschappelijke als tegengestelde...

Veiligheidsbewustzijn

Hoe bewust ben jij je van je eigen veiligheid? Herken je risico’s op de bouwplaats en worden ze opgelost en gemeld? Wie de risico’s van het werk kent, gedraagt zich anders dan iemand die daar geen idee van heeft....

Warmte, vocht en ventilatie

Ken jij het belang van een goed binnenklimaat van woningen en gebouwen? Vocht en ventilatie zijn altijd belangrijke onderwerpen geweest in de bouw. Door de veranderde bouwmethoden en verhoogde eisen voor onder andere...

Duurzaam bouwen

Weet je wat duurzaam bouwen allemaal omvat? In ieder geval werken met respect voor mens en milieu aan gebouwen die zo lang mogelijk voldoen aan de behoeften van de opdrachtgever. Een duurzaam gebouw moet bovendien...

Duurzaam renoveren

Is renovatie duurzamer dan nieuwbouw? Wel als je het op de juiste manier doet met de nadruk op energiebesparende maatregelen. Er is sprake van een groeimarkt. De komende jaren moeten in ons land veel woningen worden...

Integrale projectorganisatie

Ken je het belang van een goede (project)organisatie? Die staat geheel ten dienste van de werkvloer (realisatie én ontwikkeling). Daar worden het product en het proces zichtbaar voor de klant. Hét gemeenschappelijk...

Toolboxmeeting

Werkt iedereen in je bedrijf veilig? Praat met elkaar over de soms dagelijks veranderende omstandigheden op de bouwplaats. Dat maakt iedereen nog beter bewust van gevaren op het werk en voorkomt incidenten en...

Stofvrij werken op de bouwplaats

Ben jij je bewust hoe schadelijk fijnstof voor je gezondheid is? Heel schadelijk zijn vooral deeltjes van kankerverwekkende stoffen zoals kwarts, hardhout, asbest, chroom en nikkel. Deze fijne stofdeeltjes komen vrij...

Voorman nieuwe stijl

Was de voorman in het verleden de man die binnen een ploeg het voortouw nam, tegenwoordig wordt hij steeds meer gezien als degene die verantwoordelijk is voor het deelproces en soms zelfs voor het totale project. Niet...

Metselen

De metselaar bepaalt in grote mate wat de eerste indruk is van een gebouw. Gemetselde gevels vormen immers een omvangrijk onderdeel van veel bouwwerken. Elke steen die een metselaar legt brengt meer in het zicht van een...

Praktijkverdieping voor metselaars

Al eeuwen lang maken we rond gebouwen muren van baksteen. Vele jaren was dat voornamelijk om een gebouw aan de buitenzijde af te sluiten. De laatste eeuw vinden we het ook steeds belangrijker dat het niet alleen...

Monteur Steigerbouw (tevens in Poolse variant)

Bij het monteren van steigerconstructies staat veiligheid altijd voorop. Niet alleen veiligheid voor de gebruiker, maar zeker ook voor de steigermonteur. Veiligheid stoelt allereerst op de houding van veilig willen...

Basis Bouwfysica

In deze korte cursus behandelen we de belangrijkste begrippen van de bouwfysica. We behandelen uitsluitend de basisbegrippen en laten eenvoudige berekeningen zien. We gaan niet in op licht en van geluid komen alleen een...

Bouwlogistiek

De laatste jaren verandert er veel in de bouw. Milieuvraagstukken, bereikbaarheid van de bouwplaats, te kort aan vaklieden, etc. Het wordt een steeds grotere uitdaging om alles op de bouwplaats gestroomlijnd te laten...

Omgaan met klanten

Het goed omgaan met klanten wordt steeds belangrijker. We spreken niet voor niets van “De klant is koning”. Ook als bouwplaatsmedewerker hebben we vaak met klanten te maken. Bijvoorbeeld bij renovatie of service...

Uitvoerder nieuwe stijl

De functie uitvoerder is voortdurend aan verandering onderhevig. Was in het verleden de rol van de uitvoerder voornamelijk het rechtstreeks aansturen van bouwplaatspersoneel, tegenwoordig zijn daar veel meer vooral...