Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Historische binnenbetimmeringen

Intro

Instandhouding van een monument beperkt zich niet alleen tot het behoud van het casco. Behoud en herstel van historisch interieuronderdelen wordt steeds belangrijker. Historische binnenbetimmeringen zijn vaak van onschatbare waarde. Het behouden en herstellen van daarvan vereist de juiste kennis, vaardigheden en zorg. Dag 1 van de training richt zich op verschillende vormen van binnenbetimmeringen, bouwgeschiedenis en interieurstijlen, uitvoeringsrichtlijnen, maar ook het komen tot een afweging tussen passief of actief conserveren, onderhouden, restaureren of repareren. Kennis van de afwegingskaders zoals cultuurhistorie, uitvoeringsrichtlijnen en de restauratieladder vormen de basis. Ook wordt er aandacht besteed aan klimaatbeheersing omdat instabiele klimaatomstandigheden een van de voornaamste schadeoorzaken zijn. De tweede dag is gericht op de toepassing in de praktijk en bestaat uit verschillende praktijkopdrachten zoals het demonteren en het bewerken van onderdelen, verlijmen, aanhelen van beschadigde onderdelen, maar ook het maken van lijstwerk. Er wordt zowel gewerkt met handgereedschap, als ook boven frees, feinzaag en invalzaag. De training is sterk op de praktijk gericht.

Wat leer je?

Deelnemers zijn zich na afloop van de training bewust van het zorgvuldig omgaan met historisch interieur; kunnen schades signaleren en herstellen.

Duur training

2 dagen

Programma

  • bouwgeschiedenis en het benoeming van diverse interieurstijlen
  • toepassing van ERM uitvoeringsrichtlijnen
  • behoud van roerende en onroerende interieuronderdelen
  • schadesignalering, oorzaken en klimaatbeheersing
  • rapportagetechnieken (documentatie)
  • hersteltechnieken
  • praktijkopdrachten
Bij voldoende resultaat ontvang je een Certificaat als bewijs van deelname.

Voor wie?

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en voorlieden bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten)onderhoud, restauratie en renovatie, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenambtenaren, leden van erfgoedcommissies.

Investering

€ 585,-; De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
Bouwradius Training & Advies biedt trainingen voor bouwondernemingen aan alle niveaus, van bouwplaatspersoneel tot hoger kader. Onze adviseurs beschikken over een uitgebreid netwerk en expertise. Zo hebben we in de afgelopen jaren meer dan een miljoen scholingsdagen gerealiseerd voor werknemers uit duizenden bedrijven. Bouwradius Training & Advies is jouw natuurlijke partner voor jouw scholingsbeleid.
€ 585,-
per persoon