Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

1e monteur steigerbouw in het Pools

Intro

De 1e Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige en complexe steigers. Hij is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren.
Het is niet alleen risicovol voor de monteur, maar ook voor de gebruiker van de steiger. Voor het monteren en demonteren van steigers, moeten de personen die montagehandelingen verrichten aantoonbaar geschoold zijn op hun vakbekwaamheidsniveau.
De Poolse examens op steigerbouwgebied worden onder het regime van persoonscertificatie afgenomen en zijn 5 jaar geldig.
Sinds 18 december 2018 is de Richtlijn Steigers in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Daarmee hebben de opleidingseisen die genoemd zijn in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers de kracht van wet gekregen.
Een Poolse steigerbouw cursus biedt werknemers die niet vloeiend zijn in de Nederlandse taal de kans om de training te volgen in hun eigen taal.

Wat leer je?

Je maakt je vakbekwaamheid aantoonbaar door het behalen van het persoonscertificaat 1e Monteur Steigerbouw met deze Poolse training.

Toelatingsvoorw.

Om deel te nemen is het verplicht in het bezit te zijn van het certificaat Monteur Steigerbouw en een geldig Basis VCA certificaat.
Je ontvangt bij het met voldoende resultaat afleggen van het Pools talige theorie- en praktijkexamen een Persoonscertificaat 1e Monteur Steigerbouw.

Duur training

5 dagen

Programma

Theorie
 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
 • Steigertypen en toepassingen
 • Benaming, functie en eisen aan steigeronderdelen
 • Belasting van de (steiger)werkvloer
 • Steigertekeningen en uittrekstaten
 • Algemene montagezaken en montagestappen
 • Demontage van steigers
 • Montagegereedschap
 • Montage van rolsteigers
 • Opgangen
 • Steigerafdichtingen
 • Bouwliften en steigers
 • Veilige en gezonde montage
 • Sterkteleer
 • Werkorganisatie en verantwoordelijkheden
 • Veilig en doelmatig werken
 • Steigeroverdracht
Praktijk
Tijdens de praktijk (in het pools) worden er diverse opdrachten uitgevoerd. De opdrachten sluiten aan bij de kennis en ervaring van de deelnemer en is toegesneden op het zelfstandig kunnen realiseren van de bij het examen getoetste eindtermen.
Afsluitende examendag in het Pools
De Poolse training wordt afgesloten met een examendag. Dit Poolse theorie en praktijk examen vindt plaats onder het regime van Persoonscertificering. De door ons gehanteerde prijs is inclusief afdrachten aan DNV GL en de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een persoonscertificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Voor wie?

Alle uitvoerende Pools talige medewerkers die steigerwerk aantoonbaar vakbekwaam moeten uitvoeren en daarvoor in het bezit dienen te zijn van een geldig certificaat 1e Monteur Steigerbouw zoals vastgelegd in de Richtlijn Steigers.

Investering

Wat zijn de kosten voor een 1e monteur steigerbouw cursus? De kosten zijn € 1510,- excl. BTW, inclusief locatie en catering, lunch, examen en afdrachten DNV-GL en SVWOH.
De deelnemers ontvangen bij het met voldoende resultaat afleggen van het theorie- en praktijkexamen een Persoonscertificaat 1e Monteur Steigerbouw met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Video

Vragen?

Heb je nog vragen over deze Poolse 1e monteur steigerbouw training? Wij lichten het graag toe. Bel ons op (079) 36 85 800 of mail gerust via info@bouwradius.nl. We zien je graag op onze cursuslocatie.

Over Bouwradius
Bouwradius Training & Advies biedt trainingen voor bouwondernemingen aan alle niveaus, van bouwplaatspersoneel tot hoger kader. Onze adviseurs beschikken over een uitgebreid netwerk en expertise. Zo hebben we in de afgelopen jaren meer dan een miljoen scholingsdagen gerealiseerd voor werknemers uit duizenden bedrijven. Bouwradius Training & Advies is uw natuurlijke partner voor uw scholingsbeleid.
€ 1510,-
per persoon