Banner

Integrale projectorganisatie

Ken je het belang van een goede (project)organisatie? Die staat geheel ten dienste van de werkvloer (realisatie én ontwikkeling). Daar worden het product en het proces zichtbaar voor de klant. Hét gemeenschappelijk belang is een optimaal en soepel proces met als gevolg veiliger, beter, sneller, goedkoper, en plezieriger werken voor alle betrokkenen. Het zwaartepunt verschuift hierbij van improviseren naar organiseren zodat de voorspelbaarheid van het proces en van het resultaat toeneemt. In deze SPOC staat de klant centraal. Wie zich richt op het realiseren van waarde voor de klant, werkt gelijktijdig en continu aan het vergroten van de klanttevredenheid en het verlagen van kosten door het wegnemen van verspillingen. Zaken die niets toevoegen aan de waarde voor de klant. Dit vraagt om een gezamenlijke en vroegtijdige aanpak, oftewel om integrale projectvoorbereiding en - organisatie. De beste keuzes ontstaan immers door zo vroeg mogelijk delen van kennis, inzichten en belangen. Lean, BIM, MVO en ketenintegratie zijn ontwikkelingen die deze aanpak ondersteunen en verder brengen.

Losse deelname of een abonnement?
Neem een abonnement vanaf € 15,00 per maand op het onbeperkt gebruik maken van spoc´s of volg deze spoc los voor € 75,00. Voor een abonnement stuurt u een email naar info@bouwradius.nl en wij nemen contact met u op. Via de aanmeldknop kunt u cursisten aanmelden voor losse deelname aan deze spoc.

 

CURSUSDETAILS

Toegankelijk: 28 dagen
Cursuscode: SP024