Banner

Duurzaam bouwen

Weet je wat duurzaam bouwen allemaal omvat? In ieder geval werken met respect voor mens en milieu aan gebouwen die zo lang mogelijk voldoen aan de behoeften van de opdrachtgever. Een duurzaam gebouw moet bovendien energie, water en materialen besparen, een gezond binnenmilieu hebben, weinig hinder opleveren wat betreft licht en geluid, niet tot vervuiling leiden en uit materialen bestaan die je kunt hergebruiken. Het maatschappelijk besef om duurzaam te bouwen en energielasten te beheersen, neemt steeds meer toe. De rijksoverheid en marktpartijen in de bouwsector hebben met elkaar stevige ambities afgesproken. Bovendien wordt ook de regelgeving verder aangescherpt. In het Bouwbesluit is de EPC per 1 januari 2015 verlaagd van 0,6 naar 0,4. In deze SPOC gaan we nader in op de regelgeving, technische aspecten van enrgiezuinig bouwen en materiaal gebruik.

De studiebelasting is circa 7 uur, verdeeld over 5 weken.

 

CURSUSDETAILS

Toegankelijk: 35 dagen
Cursuscode: SP022