Banner

Toezichthouder steigergebruik

De toezichthouder steigergebruik is verantwoordelijk voor toezicht in de gebruiksfase. Aangezien deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen, is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen. Hij communiceert op het technisch niveau van de 1e monteur. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient hij/zij te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steiger Gebruik.

Losse deelname of een abonnement?
Neem een abonnement vanaf € 15,00 per maand op het onbeperkt gebruik maken van spoc´s of volg deze spoc los voor € 75,00. Voor een abonnement stuurt u een email naar info@bouwradius.nl en wij nemen contact met u op. Via de aanmeldknop kunt u cursisten aanmelden voor losse deelname aan deze spoc.

 

CURSUSDETAILS

Toegankelijk: 42 dagen
Cursuscode: SP008