Banner
HomeRendement++

Rendement++

Het behoeft geen betoog dat het maatschappelijk besef om duurzaam te bouwen en energielasten te beheersen, enorm toeneemt. Naast stevige ambities die de rijksoverheid en marktpartijen in de bouwsector met elkaar hebben afgesproken, is ook de regelgeving nog verder aangescherpt. In het Bouwbesluit is de EPC per 1 januari 2015 verlaagd van 0,6 naar 0,4. Vanaf 2020 worden alleen nog (bijna) energieneutrale gebouwen gerealiseerd.

Energiebesparing is niet alleen een belangrijk middel om de Europese klimaatdoelen te behalen, maar ook om de problematiek van de stijgende woonlasten aan te pakken. Door in de gebouwde omgeving energie te besparen wil de overheid dat bewoners meer greep krijgen op de totale stijgende woonlasten. 

De bouw staat voor pittige uitdagingen!

Op welke wijze kunt u als bouwer uw klanten het beste adviseren om te investeren in de meest duurzame woning met optimaal rendement? Met andere woorden, hoe kunt u het optimale evenwicht bepalen tussen maximaal bouwkundige en minimaal installatietechnische investeringen met voor de klant de laagste woonlasten als gegarandeerd resultaat? Hoe kunt u het beste uw bouwproject bouwfysisch en economisch ontwerpen en berekenen? In hoeverre komt u daarbij tot de juiste volgorde en samenhang van investeringen? Op welke wijze berekent en detailleert u de luchtdichtheid tegen de laagste kosten en de minste uitvoeringsrisico’s? Welke materialen zorgen daarbij voor het beste resultaat? En hoe kunnen bouwconstructies in de dagelijkse bouwpraktijk optimaal luchtdicht worden uitgevoerd?

Energiezuinig bouwen met dubbel rendement

Om uw eigen bouwproject bouwfysisch en economisch zo goed mogelijk te kunnen analyseren, ontwerpen, berekenen, detailleren en uit te voeren, introduceert Bouwradius het energiezuinig concept ‘Rendement++’. Na het doorlopen van dit praktische en compacte vierstappenplan onderscheidt u zich niet alleen als deskundig energiezuinige bouwer en gesprekspartner, maar realiseert u vooral:

1. een optimaal rendement uit uw eigen bouwproject

2. gegarandeerd de laagste woonlasten voor uw klant en/of bewoner 

 

Vier compacte stappen van analyseren, ontwerpen, berekenen, trainen, organiseren en meten:

1) Kiezen (analyse van uw bouwproject) 

De adviseur analyseert eerst uw eigen bouwproject op bouwfysische en economische aspecten. Desgewenst kan hij gelijktijdig ook de EPC berekening van uw bouwproject berekenen.

2) Leren en doen (ontwerpen en berekenen van uw bouwproject)

  • Op basis van de projectanalyse uit stap 1 wordt tijdens deze eendaagse training door de trainer en de deelnemers gezamenlijk uw eigen bouwproject bouwfysisch en economisch ontworpen en doorgerekend. Na afloop is het ontwerp en de berekening hiervan daadwerkelijk gereed. De deelnemer heeft kennis en helder inzicht verkregen in de wijze waarop voor u zelf en uw klant de meeste rendabele investering kan worden gerealiseerd met de laagste woonlasten als gegarandeerd resultaat. Als deelnemer bent u nu op het gebied van energiezuinig bouwen een volwaardig en deskundig gesprekspartner voor alle partijen in het bouwproces. 
  • Trainen van vakmensen op de bouwplaats en uitvoerders: optimaal uitvoeren van thermische isolatie en luchtdichte bouwconstructies (verankering, bevestiging en luchtdichting) en voorkomen van koudebruggen.

3) Organiseren 

Hoe kunt u bij de organisatie van uw bouwproject de (digitale) informatie tijdens de uitvoering optimaal delen met betrokken partners om het werk samen in één keer goed te doen, zodat iedereen er beter van wordt? Door onze integrale projectgerichte aanpak om optimaal te plannen, partijen te verbinden en continu te verbeteren, realiseert u een soepel, voorspelbaar en beheersbaar uitvoeringsproces met gegarandeerd verbeterd rendement. Integratie van het digitale opleverdossier en het documenteren van bewijslast voor het energielabel maakt daar deel van uit. In 2016 wordt de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ van kracht. Dat heeft tot gevolg dat bij oplevering van het bouwwerk een digitaal dossier moet worden samengesteld, waarin alle as-built informatie is opgenomen. 

4) Meten 

Uitvoeringscontrole op de bouwplaats: meten en controleren van de luchtdichtheid met Blowerdoor, ondersteund door rook en thermografie; resultaat van de training door eindtoets.           

 

Specialist aan het woord

Een goed begin is het halve werk!’ Een oud en wijs spreekwoord. Goed beginnen is samenwerken en meer energie steken in voorbereiding en begeleiding van uw bouwproject. Met meer kwaliteit, minder frustratie, meer onderling vertrouwen, minder faalkosten en meer rendement. Gewoon doen dus!

Henk Wegkamp – Trainer en adviseur:

een bouwgeneralist met brede ervaring in de hele bouwkolom. Begonnen als timmerman/metselaar  en nu werkzaam als bouwkundig, bouwfysisch en energetisch adviseur. Een ervaren passief of nul-energie huis ontwerper, luchtdichtheid ontwerper en tester en level 2 thermograaf. Eén van de weinige thermograven en passief huis ontwerpers in Nederland. 

Bel mij

Meer informatie? Wij bellen u direct terug.

Uw naam: *

Telefoonnummer: *

Uw emailadres: