Banner
HomeVolg de opleiding tot Steigerinspecteur

Volg de opleiding tot Steigerinspecteur

De Inspecteur Steigerbouw, Steigerinspecteur of Inspecteur van het Steigerbedrijf is verantwoordelijk voor de afname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven ervan. Omdat deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen. Hij communiceert met het steigerbouwbedrijf, op het technisch niveau van de 1e Monteur. Daarom wordt -mede op basis van de vastgelegde kerntaken, competenties en eindtermen- vereist dat hij beschikt over het branchecertificaat “Inspecteur Steigerbouw of Steigerinspecteur”. 

De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen voor persoonscertificering.

Uw investeringskosten zijn € 1.057,- exclusief BTW.
De prijs is inclusief locatie en catering, lesmateriaal, examen, afdrachten SVWOH en bij goed gevolg ontvangt de deelnemer een certificaat Steigerinspecteur en pas.

Opleidingsdata en -plaats: 9, 10 en 11 juli, te RIJSSEN

Aanmelden? klik hier