Banner
HomeMaatvoeren, maak het eenvoudig!

Maatvoeren, maak het eenvoudig!

Bedrijven in de bouwsector digitaliseren hun bouwprocessen om zo efficiënter en kostenbewuster te kunnen bouwen dan voorheen het geval was. 

Door deze steeds verdergaande digitalisering in de bouwsector wordt een sluitende maatvoering en de beheersing van informatiestromen steeds belangrijker.

Bouwwerken worden steeds meer in de projectvoorbereiding op voorhand virtueel gebouwd, om op die manier passingsproblemen al in een vroegtijdig stadium te kunnen traceren en op te lossen. 

Hiermee voorkomt men stagnatie en hoge bijkomende kosten tijdens de uitvoering.

Een goede en nauwkeurige (3D-) inmeting van de uitgangssituatie is hierin van zeer groot belang. 

Met deze inmeting kunnen we immers de exacte afmetingen van het nieuw te bouwen object precies bepalen en controleren, waardoor alles tijdens de bouw exact zal passen. Ook dient een dergelijke inmeting als prima basis voor pre-gefabriceerde onderdelen en installaties van het bouwwerk. Vanuit het 3D-BIM (Bouw Informatie Model) kan vervolgens de exacte positie van alle onderdelen van het bouwwerk uitgezet worden.

Wanneer de bouw afgerond en opgeleverd wordt kunnen we een gedetailleerd nauwkeurig en as-build model opleveren welke als basis dient voor het beheers- en onderhoudsplan voor in de tijd dat het gebouw in gebruik is.

Leveranciers van landmeetkundige hardware produceren steeds laagdrempeliger en gebruiksvriendelijker meetapparatuur voor (3D) inmeten/uitzetten van bouwwerken en de beheersing van de  informatiestromen die daarmee verband houden.

Steeds meer bedrijven in de bouwsector, zoals bouwbedrijven, afbouwbedrijven, installateurs en interieurinrichters kiezen ervoor om de maatvoering van hun bouwprojecten in eigen hand te nemen. Dit biedt voor deze bedrijven grote voordelen met betrekking tot flexibiliteit, snelheid en herleidbaarheid van processen binnen hun projecten.

Met het oog op de komst van de Wet Kwaliteitsborging Bouw per 1-1-2021 zal er op dit gebied ook veel verantwoordelijkheid bij de bouwer neergelegd worden.

Hiertoe heeft Bouwradius, in samenwerking met De MeetZaak, een aantal basis-, expert- en maatwerktrainingen op het gebied van digitaal maatvoeren beschikbaar, die zelfs op ad-hoc basis (dus waar en wanneer u dat uitkomt) ingepland kunnen worden.