Banner
HomeHouding en gedrag staan aan de basis van het succes van uw bouwbedrijf!

Houding en gedrag staan aan de basis van het succes van uw bouwbedrijf!

Teamwork is bepalend
Dit stelt steeds hogere eisen aan communicatie, organisatie en interactie tussen medewerkers onderling en met externe partijen. Waardering, vertrouwen en respect voor elkaar zijn kernwaarden geworden. Het gaat om het creëren van hechte teams, die elkaar tijdig en volledig informeren. Optimaal teamwork maakt het verschil. Zowel in de projectvoorbereiding, als in een vlekkeloze uitvoering. Daarmee staat een bouwbedrijf en haar co-makers en partners sterk Alleen zo kan het plezier in het werk terugkeren en kunnen de faalkosten in belangrijke mate omlaag gebracht worden.

Iedere medewerker telt
Als gevolg van de financiële crisis hebben de meeste bouwbedrijven zich gereorganiseerd tot een kleine vaste kern van competente medewerkers, die alle taken en verantwoordelijkheden op zich dienen te nemen, die daarvoor door veel meer collega’s werden uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk indien iedere medewerker  optimaal gebruik kan maken van zijn/haar inzet en talenten in een werkomgeving, waarin men een helder besef heeft van motieven, behoeften en doelen, die door het bouwbedrijf worden nagestreefd.

Bouwradius richt zich in het bijzonder op het zoeken naar een optimale balans tussen functionele werkzaamheden en persoonlijk welbevinden. Mensen functioneren nu eenmaal het best wanneer zij in staat zijn individuele en/of gezamenlijke doelen te realiseren.

Medewerkers hebben vaak weinig zicht op de effecten van eigen houding en gedrag
Persoonlijke ontwikkeling ontstaat wanneer mensen hun behoeften en (levens)doelen beter leren kennen en gedrag ontwikkelen om dat in hun leven en in hun werk waar te maken. Daar ligt een groot belang voor de persoon, maar ook voor het bouwbedrijf waarin men werkt. Het probleem is echter dat mensen vaak weinig zicht op hun gedrag en houding en de effecten die dit heeft op anderen en hun omgeving. Anders gezegd: wat men doet en wat het gevolg daarvan is. Daarnaast ontbreekt ook vaak een helder besef van motieven, behoeften en doelen die men nastreeft. Anders gezegd: men realiseert zich in onvoldoende mate wat men doet, waarom met iets doet en wat daarvan de gevolgen zijn.

Persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsdoelen liggen in elkaars verlengde
Om deze twee grootheden met elkaar in overeenstemming te brengen maakt Bouwradius gebruik van de unieke KUIL®-methodiek. De KUIL®-methodiek is een trainingsmethodiek, gericht op de ontwikkeling van houding en gedrag, die zeer goed aansluit bij de processen in de Bouw en Infra bedrijven. Met behulp van deze methodiek zijn we in staat om in zeer korte tijd persoonlijke, gedragsmatige en motivationele kwaliteiten en belemmeringen te signaleren en voor deelnemers zichtbaar en voelbaar te maken. Deze inzichten geven de mogelijkheid bij te sturen en 'nieuw' gedrag te ontwikkelen. De effecten en gevolgen daarvan worden zichtbaar gemaakt, waarbij het ‘nieuwe’ en gewenste gedrag met de KUIL®-methodiek blijvend wordt verankerd. 

Gemotiveerde en resultaat gerichte medewerkers
Het resultaat van de training is dat uw medewerkers goed zicht hebben op hun bestaande en of beoogde werkomgeving en heel goed beseffen wat er van hun verwacht wordt. Uw medewerkers hebben, in overeenstemming met zijn/haar eigen behoeften en doelen, geleerd hoe met effectief gedrag en de juiste houding meer resultaat te behalen uit zijn/haar functie, hetzij in leidinggevende of uitvoerende zin. Door de training heeft u gemotiveerde en resultaatgerichte medewerkers, die op ieder niveau hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een perfecte teamprestatie in uw bouwbedrijf.

De KUIL®-methodiek is wetenschappelijk getoetst
De KUIL®-methode is een wetenschappelijk getoetste trainingsmethode, waarvan is aangetoond dat de training daadwerkelijk positief effect heeft op houding en gedrag van mensen. De methode wordt ingezet bij ontwikkelings- en verandertrajecten binnen organisaties. Ten grondslag aan de KUIL®-methode ligt ‘action learning’, oftewel ‘ervarend leren’. De KUIL®-trainingen hebben als basisconcept dat deelnemers in praktische opdrachten met onbekende en onverwachte situaties worden geconfronteerd. Dus geen lange moeilijke theoretische verhalen maar korte, zeer efficiënte doe-trainingen. Dit maakt de training perfect geschikt voor de Bouw & Infra. 

Bel mij

Meer informatie? Wij bellen u direct terug.

Uw naam: *

Telefoonnummer: *

Uw emailadres: