Banner

Boek Basisveiligheid/VOL-VCA

Sinds 1 september jl. zijn de VCA-examens Basisveiligheid-VCA en VOL-VCA vernieuwd. Belangrijkste verschil is de nieuwe vraagstelling. U wordt nu niet meer alleen getoetst op uw feitenkennis, maar vooral op de toepassing daarvan. En er zijn nu meer verschillende soorten vragen. Dat is even wennen.
Bouwradius speelt daarop in met een nieuw VCA-boek, een vernieuwde examentraining, een VCA game en natuurlijk de bekende VCA trainingen. De inhoud van het VCA-boek en de training is licht gewijzigd. Nieuwe richtlijnen en toetstermen zijn opgenomen en de hoofdstukken zijn anders ingedeeld.
U wordt anders bevraagd

Wie nu een VCA-examen gaat doen, moet zich vooral goed voorbereiden op de nieuwe manier van vraagstelling. Er zijn bijvoorbeeld vragen met méér antwoordmogelijkheden, waarbij soms méérdere antwoorden juist zijn of u krijgt de opdracht antwoorden op de juiste manier te rangschikken. U kunt nu vragen ook gedeeltelijk goed beantwoorden. Kortom: er is méér kans op fouten, maar gelukkig mag u ook méér fouten maken. Het aantal gescoorde punten bepaalt of u slaagt.

Klik op de knop aanmelden voor het bestellen van het boek. Geef in het opmerkingenveld het aantal boeken aan die u wenst te ontvangen.

U kunt ook het boek bestellen door een email te sturen naar info@bouwradius.nl onder vermelding van VCA boek en aantal examplaren.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 0
Cursuscode: BoekVCA
Prijs: excl. locatie en catering € 22,50 p.p.*