Banner

Verplaatsen van lasten

Het is van groot belang dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd. Het aanslaan en verplaatsen van lasten is namelijk een risicovolle taak. En voor het uitvoeren van risicovolle taken dienen, in het kader van de Risico- Inventarisatie en Evaluatie uit de Arbowet en de VCA, de werknemers doelmatig (en aantoonbaar) te zijn opgeleid.

 

Resultaat

Lasten veilig en doelmatig aanslaan en verplaatsen.

 

Voor wie?

Uitvoerende medewerkers die (incidenteel) lasten verplaatsen.

 

Meer informatie?

Theorie:

 • Wet en regelgeving
 • Begrippen met betrekking tot het verplaatsen van lasten
 • Soorten en kenmerken van hijswerktuigen
 • Soorten en kenmerken van hijsgereedschap
 • Wijze van aanslaan met betreffende hijsgereedschap
 • Afkeurcriteria hijsgereedschap
 • Speciaal hijsgereedschap
 • Veilig verplaatsen van lasten
 • Communicatie bij het verplaatsen van lasten

Praktijk:
 • Veilig verplaatsen van diverse lasten
 • Communiceren met de kraanmachinist

De training wordt afgesloten met een theorietoets.

 

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Pas als bewijs van deelname.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 1
Cursuscode: 004.475
Prijs: incl. locatie en catering € 385,- p.p.*