Banner

Toezichthouder Steigergebruik

Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.34, staat een door het bedrijf (schriftelijk) aangewezen deskundige steigers keurt voor ingebruikname en periodiek controleert of de steiger nog veilig is. De Richtlijn Steigers die verder uitgewerkt is, kent naast de monteur steigerbouwer die is werkzaam bij het montage bedrijf, de toezichthouder steigergebruik die in dienst is bij de opdrachtgever/aannemer. In hoofdstuk 7.25 van de Richtlijn Steigers is aangeven wat de eindtermen van de scholing voor deze functionaris zijn.
Gebaseerd op onze grote ervaring en deskundigheid op het gebied van steigers is een training ontwikkeld waardoor u en uw medewerkers zowel aan de wettelijke vereisten als aan de zaken genoemd in de Richtlijn Steigers voldoen.
Vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en het frequent bijstellen van de normen (o.a. Richtlijn Steiger) wordt er van uitgegaan dat een het certificaat maximaal 5 jaar geldig is.

 

Resultaat

Medewerkers zijn na de scholing op aantoonbare wijze in staat om bij niet gecompliceerde steigerconstructies toezicht te houden tijdens de montage, de steigeroverdracht en tussentijdse steigercontroles verantwoord uit te voeren.

 

Voor wie?

Medewerkers die de werkzaamheden zoals aangeven bij 7.2.5. ‘Toezichthouder Steigergebruik’, uit de Richtlijn Steigers aantoonbaar dienen te kunnen uitvoeren.

 

Meer informatie?

• Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
• Steigermontage en verantwoordelijkheden
• Controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik van steigers
• Termen, begrippen en definities
• Verschillende steigertypen, soorten, belastingklassen en toepassingen
• Veilige en doelmatige steiger voor alle gebruikers
• Eisen t.a.v. noodzakelijke steigeronderdelen zoals staanders, liggers en diagonalen
• Bij elk steiger aandacht voor: ondergrond, belastingen, verankeringen en diagonalen
• Bouwlift en de steiger
• Werken met standaard configuraties
• Steigeroverdracht, periodieke inspecties en rapportage
• Vak bekwaamheid montage medewerkers
• Invloed van omgeving, weersomstandigheden, werken langs de openbare weg, end.
• Praktijkcasussen d.m.v. steigerfoto’s
• Afsluitende theorietoets

 

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Pas als bewijs van deelname.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 1
Cursuscode: 004.361
Prijs: incl. locatie en catering € 269,- p.p.*