Banner

Monteur steigerbouw, incl. examen

Steigers behoort tot één van de risicovolste factoren binnen de bouw. Het is niet alleen risicovol voor de monteur, maar ook voor de gebruiker van de steiger. Voor het monteren en demonteren van steigers moeten de personen die montagehandelingen verrichten aantoonbaar geschoold zijn op hun vakbekwaamheidsniveau.
De examens op steigerbouwgebied worden onder het regime van persoonscertificatie afgenomen en zijn maximaal 5 jaar geldig.
Sinds 18 december 2018 is de Richtlijn Steigers Arbocatalogus Bouw & Infra. Daarmee hebben de opleidingseisen die genoemd zijn in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers de kracht van wet gekregen. Entreecriteria: Minimale leeftijd van 19 jaar, 1,5 jaar geregistreerde (CDR) ervaring als Hulpmonteur, geldig VCA-certificaat.

 

Resultaat

Medewerkers maken hun vakbekwaamheid aantoonbaar door het behalen van het Persoonscertificaat Monteur Steigerbouw.

 

Voor wie?

Entreecriteria: Minimale leeftijd van 19 jaar, 1,5 jaar geregistreerde (CDR) ervaring als Hulpmonteur, geldig VCA-certificaat.

De deelnemers ontvangen bij het met voldoende resultaat afleggen van het theorie- en praktijkexamen een Persoonscertificaat Monteur Steigerbouw. De genoemde prijs is inclusief theorie- en praktijkexamen, een certificaat en toeslagen.

 

Meer informatie?

Theorie

 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
 • Steigertypen en toepassingen
 • Benaming, functie en eisen van steigeronderdelen
 • Belasting van de (steiger)werkvloer
 • Steigertekeningen en uittrekstaten
 • Algemene montagezaken
 • Montagestappen
 • Demontage van steigers
 • Montagegereedschap
 • Montage van rolsteigers
 • Opgangen
 • Steigerafdichtingen
 • Bouwliften en steigers
 • Veilige en gezonde montage


Praktijk
Tijdens de praktijk worden er diverse opdrachten uitgevoerd. De opdrachten sluiten aan bij de kennis en ervaring van de deelnemer en is toegesneden op het zelfstandig kunnen realiseren van de bij het examen getoetste eindtermen.

Afsluitende examendag
De training wordt afgesloten met een examendag. Dit theorie en praktijkexamen vindt plaats onder het regime van Persoonscertificering. De door ons gehanteerde prijs is inclusief afdrachten aan DNV GL en de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 4
Cursuscode: 004.062
Prijs: incl. locatie en catering € 1.095,- p.p.*