Banner

Hoofd BHV

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider. De Hoofd BHV-er (ook wel C/HBHV) vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen

- opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
- zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
- communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

Deze persoon heeft een leidinggevende functie binnen uw organisatie en is verantwoordelijk voor de juiste inrichting van uw BHV organisatie. Hij of zij heeft dus kennis van de eigen BHV organisatie nodig.

In deze training gebruiken we het handboek van NIBHV. De voorbereiding van de bedrijfshulpverlening in een bedrijf of een inrichting staat centraal.

 

Resultaat

Na deze training kan uw hoofd BHV-er een BHV-organisatie opzetten en deze in stand houden. De hoofd BHV-er kan leiding geven aan een daadwerkelijke inzet en communiceert met de ploegleider(s), BHV-ers en externe hulpdiensten.

 

Voor wie?

De persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de organisatie. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig BHV diploma.

 

Meer informatie?

  • Wetgeving op het terrein van de kwaliteit van de arbeid, de arbeidsveiligheid en de brandveiligheid
  • Managementsysteem (Arbo beleid, Beoordeling, Besluitvorming, Organiseren en Controleren)
  • Externe contacten waarmee de Hoofd BHV te maken heeft bij de uitoefening van zijn taak.
  • Casussen + vervolgopdrachten in theorie uitwerken en bespreken
  • De theoretische casussen vertalen naar de praktijk
  • Huiswerkopdracht met vragen over de inhoud van het boek (ca 10 vragen) en een casus over een “mogelijk voorval in het bedrijf”.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 2
Cursuscode: U.033
Prijs: incl. locatie en catering € 468,- p.p.*