Banner

Preventiemedewerker

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Hiervoor moet u verschillende dingen doen, onder andere een preventiemedewerker aanstellen. Dit is al een verplichting sinds 2005.

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskundige medewerkers binnen het bedrijf die u adviseren over de arbeidsomstandigheden.

Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak.
Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende collega’s.

Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor uw werknemers. Zij kennen de werksituaties en –processen en kunnen daardoor helpen bij het verkleinen van de risico’s.

Per 1 juli 2017 wordt de arbeidsomstandighedenwet aangepast. Ook de preventiemedewerker krijgt hiermee te maken.

 

Resultaat

Elke cursist ontvangt een cursusnaslagwerk en een certificaat van deelname.

 

Voor wie?

Preventiemedewerkers, zowel beginnend als ervaren.

De cursus Preventiemedewerker 2017 heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van preventiemedewerker anno 2017. Voor de preventiemedewerker is een cursus niet verplicht, maar wel aan te raden.

 

Meer informatie?

 • Arbo
 • wetgeving
 • Veranderingen in de Arbo
 • wet 2017
 • Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie
 • Organiseren van preventietaken
 • Werkgevers
 • en werknemersverplichtingen
 • Aansprakelijkheid
 • Partijen in arboland
 • De preventiemedewerker als adviseur
 • Arbozorgsysteem: de 5 W’s
 • Waar haal ik mijn informatie

 

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Certificaat als bewijs van deelname.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 1
Cursuscode: U.073
Prijs: incl. locatie en catering € 293,- p.p.*