Banner

Steigerinspecteur

De Inspecteur Steigerbouw, Steigerinspecteur of Inspecteur van het Steigerbedrijf is verantwoordelijk voor de afname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven ervan. Omdat deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen. Hij communiceert met het steigerbouwbedrijf, op het technisch niveau van de 1e Monteur. Daarom wordt -mede op basis van de vastgelegde kerntaken, competenties en eindtermen- vereist dat hij beschikt over het branchecertificaat “Inspecteur Steigerbouw of Steigerinspecteur”.

 

Resultaat

Na het behalen van het examen “Steigerinspecteur” is de kandidaat:
- Bekend met alle eindtermen vermeld bij het profiel “Veiligheidsbeoordeling Steiger II”
- in staat aan de hand van tekeningen, alle steigers te beoordelen op sterkte, stijfheid en stabiliteit en deze vrij te geven voor gebruik;
- in staat (stalen) steigermateriaal te inspecteren aan de hand van bestaande criteria en normen;
- in staat aan de hand van een inspectie, de veiligheid van steigers, in alle fasen, te beoordelen en richting te geven aan de corrigerende maatregelen;
- in staat tot het maken van schetsen met het oog op de corrigerende c.q. vervangende constructieve maatregelen;
- op de hoogte van de juridische aspecten van het fenomeen steigerbouw met betrekking tot aansprakelijkheid.

 

Meer informatie?

Genoemde prijs is inclusief afdrachten Stichting Veilig Werken op Hoogte.

De kandidaat Steigerinspecteur moet middels een eigen + ondertekende verklaring van de
werkgever (incl. bedrijfsstempel) aantonen dat hij daadwerkelijk minimaal 5 jaar in de
praktijk werkzaamheden heeft verricht m.b.t. steigerbouw als leidinggevende.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 3
Cursuscode: 004.178
Prijs: incl. locatie en catering € 1.057,- p.p.*