Banner

Tekening lezen; Voorkomen van bouwfouten

Voor een succesvolle bouw is de maatvoering van het grootste belang. Alle gegevens liggen vast in tekeningen. Het gaat erom hoe de gegevens van de tekeningen worden omgezet naar de praktijk op de bouw. Dat is een kritisch proces, want de tekeningen worden ingewikkelder en steeds meer mensen zijn betrokken in het bouwproces. Er wordt dus meer verwacht van uw medewerkers. Veel faalkosten kunnen voorkomen worden door het tijdig herkennen van fouten en onvolkomenheden op tekening. In deze eendaagse training staat het vinden en vooral controleren van de juiste gegevens op de tekening centraal.

 

Doel van de training

Minder fouten in de maatvoering en daarmee minder bouwfouten.

 

Voor wie?

Medewerkers timmeren en andere uitvoerende medewerkers die zich (verder) willen bekwamen in het werken met tekeningen.

 

Inhoud

Globaal programma:

  • functie tekenwerk
  • tekening lezen algemeen (o.a. projectiemethoden, arceringen, soorten tekeningen)
  • relatie tekening en bestek
  • opdrachten a.d.h.v. tekeningen uit een referentieproject
  • maatberekeningen

 

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Certificaat als bewijs van deelname.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 1
Cursuscode: 004.456
Prijs: incl. locatie en catering € 220,- p.p.*