Banner

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er)

Veiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven. Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden, of zal er iemand opgeleid kunnen worden tot Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er).

Een MVK-er kan als adviseur de directie bijstaan om het veiligheids- en arbobeleid binnen de organisatie vorm te geven.

 

Resultaat

Het doel van de Hobeon-SKO gecertificeerde opleiding MVK is het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arbo aspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kunt u deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kunt u de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

Een middelbaar Veiligheidskundige beschikt aan het einde van de opleiding over de volgende vaardigheden:

Analytisch vermogen. Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar vergeleken worden en dat er begrip is van de “oorzaak-gevolg” of “als-dan” verbanden van de feiten.

Adviesvaardigheden
Beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een ander te helpen een probleem te begrijpen, de mogelijkheden te onderkennen en een oplossing te genereren.

Klantgerichtheid
Onderkent wensen en behoeften van de (potentiële) klant en geeft hiervan blijk in zijn/haar handelen.

Integriteit
Handhaaft op consistente wijze algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen in woord en gedrag, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen erop aan.

Plannen en organiseren
Overziet de werkzaamheden, deelt deze planmatig in (acties, tijd, middelen), stelt prioriteiten, bewaakt de voortgang.

 

Voor wie?

De training is bestemd voor iedereen die Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E op orde wil hebben

Er is een MBO werk- en denkniveau vereist (niveau 4) Ontheffing van deze eis is mogelijk. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

 

Meer informatie?

De opleiding wordt in 6 maanden gegeven en is opgebouwd uit 6 modulen. U volgt 1x per week les. Vervolgens wordt een scriptie geschreven, welke wordt toegelicht voor een examencommissie. Elke module omvat een deel zelfstudie en een gezamenlijk cursusdeel. In deze opleiding wordt gewerkt met verschillende didactische werkvormen zoals practica, opdrachten en werkgroepen. Dit biedt gelegenheid tot interactie tussen docent en de cursisten, alsmede de cursisten onderling.

Tijdens de opleiding worden de volgende modules behandeld:

 • Introductie. Elkaar en de opleidingsbegeleider leren kennen, waarna het profiel en werkveld van de Middelbaar

Veiligheidskundige zal worden verkend.

 • Wetgeving, taken en positie van de veiligheidskundige: Leren omgaan met die wet en regelgeving, welke een directe

en indirecte invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van werknemers.

 • Veiligheid: Leren omgaan met de begrippen Risico, Inventarisatie en Evaluatie, plan van aanpak, bedrijfshulpverlening

en andere relevante werkgebieden.

 • Arbeidshygiëne : De MVK werkt niet alleen in het werkveld arbeidsomstandigheden en daarom gaan we in deze

module het werkveld van de Arbeidshygiëne verkennen.

 • Welzijn, Ergonomie en Organisatie: Nadat we de harde werkvelden hebben gehad gaan we kijken naar het

zogenaamde softe gebied van de Arbeids en Organisatie deskundige.

 • Risicobeheersing: In deze module nemen we een kijkje in de verschillende grote branches als de procesindustrie, hout

en metaalbewerking en laboratoria.

 • Arbo management: Veel bedrijven willen tegenwoordig gecertificeerd worden en in deze module nemen we aan de

hand van een ervaren deskundige een kijkje in de keuken van auditeren van managementsystemen.

 • Scriptie: Elke deelnemer sluit de opleiding af met het opstellen van een scriptie over een veiligheidskundig onderwerp

naar eigen keuze.

 • Verdediging scriptie: De scriptieverdediging geeft de deelnemer de gelegenheid te laten zien wat hij/zij onderzocht

heeft tegenover een commissie en vragen van deze commissie te beantwoorden.

Bij de opleiding worden de volgende cursusmaterialen verstrekt:

 • Cursusboeken MVK
 • Praktijkgids Arbeidsveiligheid
 • Diverse uitreikstukken tijdens de opleiding

 

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Diploma als bewijs van deelname.

 

CURSUSDETAILS

Aantal dagen: 17
Cursuscode: bode.001
Prijs: incl. locatie en catering € 4.999,- p.p.*