Banner
HomeCursusaanbodSocial Learning & Serious Games

Social Learning & Serious Games

Wat is Social Learning en wat is een SPOC?

Social learning in de bouw wint steeds meer terrein. Elke dag weten nieuwe deelnemers de weg te vinden naar onze digitale leeromgeving om hun kennis en vakmanschap verder te ontwikkelen. Social learning is een specifieke methode van online learning. Je kunt het wellicht het beste omschrijven als online learning met een klassikale component erin. Bouwradius doet dat in de vorm van SPOC's (SPOC = Small Private Online Course).

Wat is social learning (bekijk film)

Maar wat is dat dan, social learning? Ter vergelijking, e-learning is éénrichtings verkeer van informatie en communicatie, Immers, de cursist neemt kennis op, maar kan de eigen kennis niet inbrengen. Bij Social learning is er echter sprake van tweerichtings verkeer. De SPOC combineert de 'formele' opleidingen / cursussen met 'informeel' kennis delen en creëren. Het informeel kennis delen in de SPOC vindt o.a. plaats door chat, discussies, het delen van foto's en video's etc. Door het toevoegen van gamification aan de SPOC wordt het voor de cursist leuk om kennis op te doen en te delen.

Waarom is het op een speelse en leuke manier uitwisselen van informele kennis en ervaring zo belangrijk?

  • De bouwmarkt is enorm in beweging: nieuwe materialen en nieuwe eisen vereisen dat bouwmedewerkers voortdurend hun kennis moeten bijschaven en vernieuwen. Lifetime learning is geen hobby meer, maar is een harde vereiste geworden. Zoals Bill Gates al zei: Innovate or die! Om dit te realiseren dient het verrijken van je kennis wel op een speelse en leuke manier aantrekkelijk te worden gemaakt voor alle medewerkers:
  • Uit onderzoek is gebleken dat mensen 80% van alle kennis opdoen via informeel leren. Onder informeel leren valt het het met elkaar samenwerken, even sparren met een collega, meekijken met een kennis, zoeken via google, het lezen van een vaktijdschrift etc. Dus eigenlijk alles wat u en uw medewerkers doen om uw kennis over bepaalde onderwerpen te verrijken.
  • Meer en meer ontstaat er het bewustzijn dat leren per definitie een sociale bezigheid is. Studies tonen aan dat in groepsverband kennis opdoen, creëren, ontdekken en toevoegen vele malen effectiever is dan het alleen overbrengen van kennis.
  • Social Learning is gestoeld op de rotsvaste overtuiging dat kennis delen je uiteindelijk verder brengt. Als je bereid bent jouw kennis te delen binnen een groep van medecursisten, dan wordt je daar zelf ook beter van. Je krijgt er immers relevante kennis voor terug. Als groep weet je nou eenmaal meer dan als individu.

Kennis delen (bekijk film)

Hoe kan ik van informele kennis gebruik maken en ondersteunen binnen onze organisatie?

Dat doet u door een SPOC abonnement af te nemen voor uw medewerkers bij Bouwradius. Inmiddels staan er meer dan 40 specifiek op de bouw gerichte trainingen voor u klaar.

Wij ontwikkelen de trainingen continu door, zodat uw medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de markt. Bovendien wordt iedere maand een nieuwe training toegevoegd aan ons aanbod, overigens vaak ook op verzoek van klanten en bouwprofessionals.

Uw UTA en bouwplaats medewerkers volgen deze boeiende trainingen, delen kennis met mede cursisten en doorlopen games en toetsen. Voor ieder traject ontvangt de cursist een deel- of eindcertificaat. Spoc's m.b.t. het aanleren van vaardigheden worden gecomplementeerd met een (verkorte) effectieve en efficiënte praktijktraining, vaak op de (bouw) locatie zelf.

Blijf een leven lang leren

Het blijvend bijscholen van uw medewerkers op een groot aantal vakgebieden is een vereiste geworden voor een gezonde bedrijfsvoering. Maar ook uw medewerkers varen er wel bij. De SPOC's zijn een uitstekend instrument om de duurzame inzetbaarheid van iedereen te borgen voor nu en in de toekomst. Een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, waarmee u zich onderscheidt in de markt.

Wat zijn de kosten voor een abonnement?

Als u een bedrijfsabonnement voor uw medewerkers afsluit kost u dit nog geen € 100,00 per medewerker per jaar. Dan heeft u de beschikking over alle trainingen voor nog geen € 8,00 per medewerker per maand! Waar en wanneer u maar wilt en zo vaak als u maar wilt Voor grotere bedrijven gelden interessante kortingen.

Welke bouwgerichte trainingen zijn er opgenomen in het abonnement?

Bekijk het aanbod. Wilt u een eigen SPOC laten ontwikkelen door onze productontwikkelaars, dan behoort dat tot de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie over ons unieke en innovatieve concept?

Bel ons gerust via 079-368 58 00, vul het contactformulier in of mail ons: sl@bouwradius.nl

Bedrijven die u voor gingen