Training Na-isoleren van woningen: De regelgeving en advies op maat

Het na-isoleren van bestaande woningen is, met de stijgende energiekosten als realiteit en de energietransitie in volle gang, erg actueel, legt trainer James Groen uit.
Groen is opgeleid als bouwfysicus en heeft veel ervaring als adviseur bouwfysica voor voorschrijvende instanties in de bouw. Sinds 1992, bij het van kracht worden van het Bouwbesluit, geeft hij voor Bouwradius trainingen aan bouwpersoneel, planners, onderaannemers en installateurs.

Isoleren sinds 1973 verplicht

Overheden willen graag dat we energiezuiniger leven en werken, er worden allerlei programma’s voor opgezet. Echter, legt Groen uit, er zijn verschillende uitdagingen: “Voor de oliecrisis van 1973 werden woningen nog niet geïsoleerd, pas daarna is het verplicht geworden, met verschillende isolatienormen die werden opgelegd. Ook het na-isolatieprogramma ging in 1973 van start. De uitdaging waar men nu tegenaan loopt is dat de overheid weliswaar wil dat we van het gas afgaan, maar de meeste woningen zijn daarvoor niet voldoende geïsoleerd.” Het aanbrengen van extra isolatie is, zeker bij woningen die al geïsoleerd zijn, ook niet makkelijk, Groen: “Je moet per geval kijken wat de mogelijkheden zijn, wat je aanpak moet zijn.”

Zwaarder isoleren voor subsidie

“Als je subsidie wilt ontvangen,” vervolgt Groen, “zal je zwaar moeten gaan isoleren. Daar is de training na-isoleren dan ook op gericht: mensen uitleggen of ze wel degelijk kunnen isoleren en zo ja, hoe dat het beste, het verstandigste te doen? Wat is nou precies nodig op een locatie om van gas over te gaan naar elektra en waterpomp?” Bij een gemiddelde woning in Nederland gaat ongeveer de helft van de energiekosten op aan stookkosten. Maar hoe ouder de woning, des te hoger ligt dit percentage, tot wel 75 procent aan toe bij oude woningen. Er komen dan ook meerdere aspecten van isoleren in de training aan bod, zoals werken met glas, het isoleren van vloeren, muren en daken. 

Het verloop van een training

“Ik zie op de training vooral mensen die in de praktijk het isolatie-werk moeten doen, zoals de afdeling renovatie en nieuwbouw van een bouwbedrijf,” aldus Groen. “Maar ook particulieren die met een subsidieregeling zelf aan de slag gaan schuiven regelmatig aan.” Dat is dan ook de openingsvraag van Groen tijdens het voorstelrondje; met welke klus zijn de cursisten op dit moment bezig of wat is het doel van hun inschrijving voor de training?  Daarna volgen andere belangrijke punten, zoals de eisen die de overheid stelt en, het belangrijkste deel, hoe de klus zal worden aangepakt, Groen: “Ik laat cursisten in groepen bepaalde vragen uitwerken en opsommen wat de uitdagingen zijn die zij tegenkomen. Per groep schrijf ik die vervolgens op een flipover en beantwoord al deze vragen. Ik vertel dus niet alleen een algemeen verhaal, maar zoom ook zeker in op de specifieke vragen waar cursisten mee komen.”

Wonder-isolatiemiddelen bestaan niet

De aanpak verschilt dus per klus, net zoals de materialen en technieken die gebruikt worden. En er is nog een belangrijk punt, Groen: “Er bestaan geen wonder-isolatiemiddelen. Ik vertel vooral wat de regelgeving is en behandel de verschillende materialen die op de markt zijn. Daarnaast leg ik uit dat er verschil is tussen isolatie die energie moet besparen, warmte moet binnen houden en geluidswerende isolatie. In sommige gevallen moet een isolatie beide taken vervullen. Dat zijn hele specifieke klussen, waarbij brandveiligheid ook nog een belangrijke rol speelt.”
Kortom: met de na-isolatie training van Bouwradius bent u helemaal klaar voor de volgende isolatieklus. En weet u wat het mooie is? De training kan worden gevolgd binnen uw eigen bedrijf óf op een externe locatie in het land. 

Meer info….