Bouwradius bezit het NRTO-Keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Bouwradius Training & Advies bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor 
kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk 
kunnen klanten ervan uitgaan dat Bouwradius Training & Advies voldoet aan hoge 
kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate 
dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de 
kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad 
voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor 
meer informatie www.nrto.nl/keurmerk