Overzicht van trainingen
Hieronder kun je alle titels van onze trainingen vinden. Kies eerst een thema en klik daarna op een titel van een training. Je krijgt dan meer informatie over de inhoud, de data, de plaatsen en de prijs.
Overzicht trainingen Restauratie
Stutten en stempelen van historische panden
Stutten en stempelen is veelal een van de minst in het oog springende activiteiten als er een historisch pand gerestaureerd moet worden. Goede kennis van stut- en stempelwerken is echter meer dan noodzakelijk. Immers, wanneer dit werk goed en v ...
€ 260,00
Restauratie in de praktijk
Het vakmanschap van restaureren beperkt zich niet alleen tot de vaklieden op de bouwplaats maar begint feitelijk al bij de opdrachtgever. Professioneel opdrachtgeverschap, een gedegen restauratieplan, een gespecialiseerde aannemer met vakbekwaam ...
€ 545,00
Inboeten, repareren en voegen van oud metselwerk
Met deze training bieden we kennis en vaardigheden aan metselaars en voegers voor de afwerking van metselwerk aan historische panden. Goed voegwerk is belangrijk om het doorslaan van regenwater en vorstaantasting te voorkomen. Voor het uitvoeren ...
€ 545,00
Restauratie van houten vloeren en balklagen
In veel oude gebouwen komen nog houten vloeren en balklagen voor. Houten vloeren vormen een wezenlijk onderdeel van het historische interieur en maken deel uit van het monument. Bij restauratie verdienen vloeren en de onderliggende constructie d ...
€ 260,00
Behoud en hergebruik van historisch bouwmateriaal
Hergebruik van historisch bouwmateriaal wordt vanuit het oogpunt van "duurzame monumentenzorg"steeds belangrijker. ...
€ 260,00
Hollands bouwen Sporen en stijlen uit het verleden
Tijdens een restauratie is het van groot belang dat bij de medewerkers op de bouwplaats voldoende basiskennis aanwezig is. Dit om de opdrachtgever en adviseur bij te staan bij de vele complexe afwegingen om zo samen een restauratie gedegen uit t ...
€ 260,00
Restauratie knip en snijvoegen
Restauratie en herstel van bestaand voegwerk, in het bijzonder knip- en snijvoegen, vraagt om extra aandacht, kennis en vaardigheden. Goed voegwerk is belangrijk om het doorslaan van regenwater en vorstaantasting te voorkomen. Deze aspecten ko ...
€ 875,00
Masterclass historisch metsel en voegwerk
In de praktijk blijkt dat de kennis van gevelherstel vaak beperkt blijft tot de basiskennis, ervaring en hetgeen in het bestek is voorgeschreven of door een leidinggevende wordt opgedragen. ...
€ 260,00